Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

πάω για τον άνθρωπο
πάντα για τον άνθρωπο θα πηγαίνω,
και ας πάνε οι άνθρωποι
για τα έπαθλα.