Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

i'm not the most preety face you've ever seen,
and i deffinately do not have a perfectly shaped ass
or the ideal size of tits.
i'm a shorty and in winter i get some extra curves,
my legs are crooked
and i wont look young and fresh in the next years
but baby
i got a brain that will blow ur mind
and it will be blowing it forever.
όταν είμαι μαστουρωμένη τα γράμματα μου έχουν εντελώς διαφορετικό σχήμα απ'οταν είμαι νηφάλια.
και νομίζω αυτό πρέπει να το ερευνήσω λίγο καλύτερα γιατί είναι ενδιαφέρον.

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

                       
                                                  i'm gona be miserable for the rest of my life
                                                  after seeing you my elusive lover