Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Anytime you’re gonna grow, you’re gonna lose something. You’re losing what you’re hanging onto to keep safe. You’re losing habits that you’re comfortable with, you’re losing familiarity. 

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

I’ve stopped being sorry for all my soft.

I won’t apologize because I miss you,or because I said it,or because I text you first,or again. I think everyone spends too much time trying to close themselves off. 

I don’t want to be cool or indifferent, I want to be honest.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

i'm interested in things people try to hide.


the longest distance is between two people who loved each other once.

I still love the people I’ve loved, even if I cross the street to avoid them.

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

i am the kind of person that you either love or hate.
this is what i figured out from my experiences since now. 
people that spent time with me,
love me passionately or hate me passionately.
those who are in my life, have accepted me for what i am,and loved me even if i am a pain in the ass,
and those who departed were fed up,they couldnt stant me any more. 
im not the easiest person to be around and im not the ideal human,but i'm trying to be the most honest version of my self,and sometimes people do not like me or my truth.
i dont like it either , but i want it,i really want it. 
this is just a though in process and i cannot write any more because i don't have it completely figured out.

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

i know preety much what i like and dislike ,but please dont ask me who i am.
I want you, 
i want all of you
all the time,
and i mostly know that i want you bcz i want to see you sharing with me  
your bodesom,
your struggles,
your fears, 
your toughest times and your most embarrassing momments,
your insecurities 
the times you wanna feel loved and cared.
i want to be the hand to helps you get up
i wanna be your listener 
and i wanna be the one that helpd you evolve.
i want you and i know that i want you bcz i would love to see you growing stronger and better,
a man must be loved and cared from his wife,
must evolve and grow better through his wife attention.
this is the purpose of a wife.
if you wanna be one you have to be the only woman he can rely on.
it is all up to you.

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

People think a soul mate is your perfect fit, and that's what everyone wants. But a true soul mate is a mirror, the person who shows you everything that is holding you back, the person who brings you to your own attention so you can change your life. 

A true soul mate is probably the most important person you'll ever meet, because they tear down your walls and smack you awake. But to live with a soul mate forever? Nah. Too painful. Soul mates, they come into your life just to reveal another layer of yourself to you, and then leave. 

A soul mates purpose is to shake you up, tear apart your ego a little bit, show you your obstacles and addictions, break your heart open so new light can get in, make you so desperate and out of control that you have to transform your life, then introduce you to your spiritual master..
need me less and i'll want you more.

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

write about it if you are scared
οταν βρίσκομαι γύρω απο ατομα που μου προκαλούν έντονα συναισθήματα,νιώθω αμηχανα,νιώθω κάπως 'απειλιμένη' και βρίσκομαι σε στάση άμυνας χωρίς να το θέλω. 
οπου βρίσκετε αποτρέπω το βλέμμα μου να κοιτάξει,κρατώ το σώμα μου σε αρνητική στάση,σχεδόν αυθόρμητα και αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να συμβαίνει. .
νιώθω σφιγμένη,πολύ προσεκτική και αυτό μου προκαλεί άγχος γιαυτό μιλώ πολύ ή καθόλου.
θέλω να μπορώ να είμαι ελεύθερη γύρω τους,και το γεγονός ότι δεν έιμαι ελέυθερη σημαίνει κάτι.
σημαίνει ότι ίσως φοβάμαι.
να ξεπεράσω τα όρια,να δίξω κάτι που δεν θέλω να φανεί,να παραφερθώ,να κάνω κάτι που ίσως βλάψει εμένα ή τους γύρω μου,
απλά επειδή δεν μπορώ χαλιναγωγήσω τα συναισθήματα μου,
όποια και αν είναι  .


Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

my little darling hello and hello.
keep on exploring the wild kid you carry inside of your soul,and never stop evolving.
cause of what i've seen i figured out that there is a beautiful sould,creative and unique soul inside of you,
Υou have the gift to inspire people.
he kissed like he was drowning and i was air.