Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day; and no sunrise finds us where sunset left us.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου